Dobrodošli na spletni strani revije

"Acta medico-biotehnica"

Ustanovitelji

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Izdajatelji

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Izdajateljski svet

Darja Arko
Radovan Hojs
Željko Knez
Ivan Krajnc
Dušica Pahor
Igor Tičar
Janez Lavre

Odgovorna urednica

Dušica Pahor

Uredniški odbor

Darja Arko
Vojko Flis
Radovan Hojs
Željko Knez
Ivan Krajnc
 

Pridruženi uredniki

Friedrich Anderhuber, Graz, Austria
Thomas Gamse, Graz, Austria
Christoph H. Gleiter, Tübingen, Germany
Franz M. Kainberger, Wien, Austria
Boris Labar, Zagreb, Croatia
Sigurd Lax, Graz, Austria
Yoram Oron, Tel Aviv, Israel
Heikki Ruskoaho, Oulu, Finland
Manfred Schattenkirchner, München, Germany

Wilfred Druml, Wien, Austria
Raul J. Gazmuri, North Chicago, USA
Winfried Graninger, Wien, Austria
Joachim R. Kalden, Erlangen, Germany
Gerhard K. Lang, Ulm, Germany
Henrik Mulec, Trollhättan, Sweden
Josef S. Smolen, Wien, Austria
Felix Unger, Salzburg, Austria
Sinikka Eskelinen, Oulu, Finland
Dan Gilon, Jerusalem, Israel
Hervig Holzer, Graz, Austria
Günter J. Krejs, Graz, Austria
Rifat Latifii, Tucson, Arizona
Péter Németh, Pécs, Hungary
Norbert Roewer, Würzburg, Germany
Markku Savolainen, Oulu, Finland
Đurđa Vasić-Raćki, Zagreb, Croatia

Razširjeni uredniški odbor - Znanstveni svetovalci

Sebastijan Bevc, Gorazd Bunc, Igor But, Anton Crnjac, Bogdan Čižmarevič, Andrej Čretnik, Robert Ekart, Ivan Eržen, Tanja Hojs Fabjan, Breda Jesenšek Papež, Mirt Kamenik, Zalika Klemenc Ketiš, Nadja Kokalj Vokač, Miljenko Križmarić, Blanka Kores Plesničar, Metoda Lipnik Štangelj, Marko Marhl, Uroš Maver, Dušan Mekiš, Dušanka Mičetič Turk, Kazimir Miksič, Artur Pahor, Breda Pečovnik Balon, Božena Pejkovič, Stojan Potrč, Milan Reljič, Maja Rupnik, Andreja Sinkovič, Pavel Skok, Andraž Stožer, Tadej Strojnik, Karin Stana Klainschek, Tomaž Šeruga, Draga Štiblar Martinčič, Iztok Takač, Ksenija Tušek Bunc.

 

Tehnična urednica

Darja Farasin

Lektoriranje

Katja Meško Peserl, prof. slov.
International Science Editing, Ireland

Oblikovanje

Tabula, Tadej Kajzer s.p.

Izhajanje revije

Revija izhaja dvakrat letno v nakladi 500 izvodov.
Članki so dostopni tudi na spletni strani revije.

ISSN tiskana izdaja: 1855-5640
ISSN elektronska izdaja: 1855-7988

 

Uredništvo "Acta medico-biotechnica"

Naslov uredništva: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Uredništvo Acte medico-biotechnica, Taborska ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija
Odgovorna urednica: Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Tehnična urednica: Darja Farasin
Telefon +386 (0)2 234 58 27
Faks +386 (0)2 234 58 20
E-pošta: actamedbio@um.si